Zbavit se Moldava, Account Options


Jak nás ovládá systém a jak se mu bránit! - Jaroslav Dušek (ukázka)

Úterý 7. Zatím dávají za pravdu ochráncům přírody, kteří žádají její odstranění. Zvětšit fotografii Elektrárna na Moldavě se právě staví, stačí ještě osadit kolektory foto: Martin Adamec, MAFRA Krajský úřad potvrdil zjištění ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí, že zbavit se Moldava stavebního úřadu v Duchcově při udělení souhlasu se stavbou sluneční elektrárny na Moldavě porušila zákon. Citovaným rozhodnutím míní stavební povolení.

ošetření proti stárnutí doma

Klíčové pro nález úřadu bylo to, že duchcovský úřad vydal stavební povolení, aniž obec Moldava měla platný územní plán a vymezené zastavěné území. To je v rozporu se stavebním zákonem.

zbavit se Moldava nový vědec proti stárnutí

Krajský úřad tak Vedoucí duchcovského zbavit se Moldava Květuše Kvasničková, která stavební povolení Kvasničková vše původně omlouvala tím, že žádost o stavební povolení projednávala od rokukdy k jeho vydání podle tehdejšího zákona stačilo mít návrh územního plánu. To už nový zákon téměř rok a půl platil a schválení stavby podmiňoval platným územním plánem. Vše je v pořádku, tvrdí starosta Podle starosty Moldavy Jaroslava Poka je kolem vznikající stavby všechno v pořádku.

zbavit se Moldava proti stárnutí rutinní 20s

S rozhodnutím o přezkumném řízení se prý zatím neseznámil. K projektu "fotovoltaické výrobny elektrické energie", na kterém po necelých dvou měsících ustaly 1. Krajský úřad navíc zahájil další přezkumné řízení ohledně vydání stavebního povolení pro zemní vedení VN 22 kV Hrob - Moldava - Oldříš.

zbavit se Moldava

Také toto povolení vydal duchcovský stavební úřad. Zemní vedení představuje první krok k vybudování další fotovoltaické elektrárny v části Moldava-Oldříš. I s ní obec souhlasila v prosinci loňského roku.

Na které instituci životní situaci řešit Podnět k provedení kontroly je nejlépe podat u místně příslušného oblastního inspektorátu práce. Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby místem výkonu práce. Adresy inspektorátů jsou uvedeny na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce. Pokud si podatel není jistý, kterému inspektorátu podnět přísluší, může ho zaslat inspektorátu, kde má zaměstnavatel sídlo, nebo přímo na adresu Státního úřadu inspekce práce: opava suip. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Osobně lze podat podnět na kterémkoliv poradenském pracovišti inspekce práce podle rozpisu poradenských dnů a hodin - viz internetové stránky Státního úřadu inspekce práce.

Autor: hrk Jan Horák.