Výročí bajky proti stárnutí


Harry Potter

Twitter Ke Josef Lada nebyl jen autorem typické podoby bílých Vánoc, ale i talentovaným kreslířem. Ponocný, V pražské Galerii Tančící dům jsou vystavena díla Josefa Lady Retrospektiva je pojatá opravdu ze široka. Představuje nejen obvyklá pohádková či krajinářská romantická témata pro děti, jež zná každý z reprodukcí na školních chodbách, ale i méně frekventované výtvarníkovy práce. Jde především o jeho ranou tvorbu, zahrnující kreslené vtipy, politickou satiru výročí bajky proti stárnutí kresby pro dospělé.

Název výstavy evokující tři sedmičky aktivuje soupravu proti stárnutí, úmrtí, rok začátku výstavy můžeme chápat i symbolicky, tedy coby vyjádření toho, že umělec byl políben výročí bajky proti stárnutí, co do daru talentu, hned třikrát.

technologie proti stárnutí 20oživí život

Uměl brilantně kreslit figury, obdivuhodně pracovat s barvami, a především dokázal na papíře či plátně vyprávět příběhy. Právě schopnost přenést představu na jednu plochu tak, aby se pomyslně rozpohybovala a evokovala v člověku nějakou dějovou linku, je fundament Ladova úspěchu.

Proto jeho díla přitahují malé i velké a jím vytvořené postavičky mohou fungovat v pohádkách, bajkách i v příbězích vojáka Švejka.

výročí bajky proti stárnutí

Josef Lada - Kocour Mikeš v nadživotní velikosti. Foto: Jan Šída, Právo Tvůrcovo kreslířské umění lze nejlépe pochopit v prvním patře, kam organizátoři umístili mimo jiné práce i ze začátků jeho tvorby.

chene Paquier suisse proti stárnutí jak se zbavit uretritidy

Z některých naprosto nečiší ono notoricky známé ladovské pojetí figur nebo krajiny. Typickým příkladem je akvarel V separé z roku Stárnoucí kavalír s monoklem sleduje sedící štíhlou dámu dravčím okem.

výročí bajky proti stárnutí recenze vrásek na obličeje vrásek

Jsou spolu o samotě za těžkými závěsy. Podobné je to v případě politických vtipů. Třeba ten z roku s názvem Očkování státních úředníků.

Sdělení do pranice. Vždyť umělcova nemalá lidová podpora stvrzená podpisy je toho zjevným důkazem. Kérkový kandidát na Hrad má cosi společného se situací, když zakomplexovaný český národ jen po zásahu shora! Záhy si připomeneme výročí počátku jedné vlny tuzemské demokratizace, takzvané sametové revoluce.

Pánové stojí v řadě a lékař jim dává sérum, které nabírá z kádě s nápisem koruptin. Takové nadčasové téma by málokdo od autora kocoura Mikeše čekal.

výročí bajky proti stárnutí

Ani o malířovu nejslavnější figurku ale nebudou návštěvníci výstavy ochuzeni. Představena je dokonce v trojrozměrné formě a v nadživotní velikosti.

Je za ní ovšem třeba sestoupit z prvního patra do podzemí, které je věnováno dětské a pohádkové tvorbě. Ta je prezentovaná formou, která by měla dětského návštěvníka bavit, a tak kromě pohledu na obrovitého černého chlupatého hrdinu v holínkách si lze sednout do ladovského autíčka nebo vstoupit do doupěte loupežníka Sarka Farky.

Již méně známá je skutečnost, že na letošní rok připadá Povědomost o této publikaci nebyla v našem lékařském ani anatomickém prostředí po dlouhou dobu nijak výrazná, i když ji například již v roce celkem příznivě hodnotil i slavný anatom Podrobnějšímu seznámení se s obsahem a kvalitou uvedené publikace bránila v poslední době jednak nedostupnost knihy a v neposlední řadě i skutečnost, že renesanční latinu v současnosti ovládá již pouze velmi omezený okruh lidí. Autoři tohoto článku se proto rozhodli připomenout fakt, že díky několikaletému úsilí vedení České anatomické společnosti a Univerzity Karlovy se v roce podařilo Nakladatelství Karolinum vydat faksimile latinského originálu a jeho český překlad ve společném svazku obr. Abychom celý obsah knihy přiblížili širšímu okruhu členů naší lékařské obce, chceme v následujících odstavcích stručně popsat obsah a strukturu Jesseniovy monografie.

Nejoblíbenější ladovská pohádka Hrátky s čertem z roku má výrazné zastoupení hned v prvním sále. Vizuálně nejvděčnější jsou bezpochyby kostýmy z uvedené pohádky.

Hlavní zprávy

Josef Lada - Kostýmy z filmu Hrátky s čertem. Foto: Jan Šída, Právo Z výtvarného hlediska je zajímavé sledovat, že i nepatrný ornament přenesený z plochého papíru do trojrozměrné reality má své opodstatnění. Pozoruhodné je, jak esteticky díky smysluplné barevnosti působí květina, lem na holínkách či knoflík na vojákově čapce. Je překvapivé, jak může to, co známe z placatých obrazů, získat v jiném médiu, totiž filmu, jinou plastickou identitu.

Tagy článku

Výstava má dva velké klady. Především se zaměřila na co nejširší záběr prezentovaných děl, takže na ni může přijít celá rodina a každý si najde něco interesantního. Druhý klad tkví v tom, že kurátoři se neomezili jen na prvoplánovou interpretaci Josefa Lady coby romantického ztvárnitele bílých a nezkažených Vánoc, ale především na kvalitního a univerzálního tvůrce.

výročí bajky proti stárnutí dva Komáři se zbaví