Takeda ryu Maroto ha suisse proti stárnutí,


Historie umění Takeda-Ryu. Cílem tohoto článku je čtenáře seznámit s historií Takeda-Ryu Sobu-jutsu soubor disciplín. Takeda-Ryu má velmi dlouhou tradici, jejíž kořeny sahají až do Po staletí nepřerušená linie předávající učení školy až do dnešních dnů je známkou nezměrné hloubky a hodnoty Cesty, která nám byla mistry minulosti odkázána.

Jakožto dědicové tohoto kulturního pokladu máme povinnost jej v ryzí podobě uchovat pro další generace.

Prvním krokem k tomuto ušlechtilému cíli je znalost dějin školy Takeda. V textu jsou použity termíny Aiki-jujutsu a Aikido.

  • Зачем.

  • Tradiční japonské bojové umění Takeda Ryu Maroto Ha - Aiki ju jutsu
  • Historie školy Takeda Ryu - Aiki ju jutsu
  • Speciální maska​​ proti stárnutí
  • Zvířecí modely stárnutí proti vředům

Zjednodušeně lze říci, že Aiki-jujutsu je předchůdcem a základem Aikido. Nejedná se však o Aikido ve formě, kterou praktikoval Ueshiba Morihei.

Jde o Aikido, které vytvořil Nakamura Hisashi a od toho Ueshibova se liší. Ačkoli se článek věnuje zejména principuAiki a Aiki-jujutsu, je nutné mít na paměti, že tato jednota s Ki soulad s přirozeným řádem prostupuje celé Sobu-jutsu, tedy i umění meče Iaido, Kenjutsu.

Jména osob jsou psána tradičně, zdůrazňujíc výsadní roli rodiny, klanu a předků obecně: příjmení, křestní jméno. Bugei Ryuha Daijiten. Období Šówas. Avignon: marotoédition, Teaching and Peticularities [online].

Unlocking the Secrets of Aiki-jujutsu. Masters Press,s. Z Takeda ryu Maroto ha suisse proti stárnutí zdrojů přeložil Radim Smolka Shodan Iaido. Následník trůnu, Yamato Takeru no Mikoto, byl vyslán na výpravu, jejímž cílem bylo potrestat kmen Kumaso.

V průběhu své cesty provedl Takeda ryu Maroto ha suisse proti stárnutí očistný obřad u vodopádu Kamiyo. Postavil se nohama pevně na kamenné dno vodopádu, roztáhl zeširoka své paže, nechal sebou prostoupil duchovní energii a koncentroval veškerou sílu svého těla v konečcích prstů.

Obracejíce se k nebi provedl několik vzestupných úderů, poté nechal své ruce klesnout a provedl pár mocných ran pomocí svých paží.

Jakmile princ dokončil tyto pohyby, rozhodl se zaútočit na Kumaso. Přestrojen za ženu se vplížil do nepřátelského tábora a probudil spícího vůdce kmene Kumaso.

На итоговой странице, - она передала листок Накамуре, - вы можете видеть, что, хотя общий доход от Вегаса снизился, поступления от местных заведений, где цены ниже, значительно возросли. Даже в Сан-Мигеле. Он-быстро проглядел бумагу и положил ее на стол. - Незачем показывать мне эти цифры.

Když se ho vůdce kmene snažil napadnout, princ rozevřel své sítnice mikro gel pro stárnutí, byl plný síly a poslal náčelníka k zemi, současně se zmocnil jeho meče. Tato technika roztažení paží a odhození protivníka byla počátkem Aiki.

Princ po návratu pilně studoval a svou moudrost předal dál.

O ŠKOLE Techniky a principy Fotografie technik, které vidíte součástí grafiky stránek jsou krásné technicky pokročilé vyjádření principů Aiki, kterým naše škola učí.

Jeho nástupcem se stal Takeda no Kimi no Mikoto. Toto vrcholné umění mu bylo svěřeno na ochranu paláce. Jejich rány se podobaly sekům meče. Dodnes jsou obdobné techniky typickým prvkem Aikido ve stylu Takeda, např. Aiki Uchi též známé jako Tegatana Uchi, Aiki metoda úderů. Sadazumim bylo toto vědění předáno jeho synovi Tsunemotovi, zakladateli Seiwa Genji nejmocnější větve klanu Minamotopoté se jeho nositelem stal Minamoto no Mitsunaka, poté Minamoto no Yorinobu, následně Minamoto no Yoriyoshi, otec Yoshimitsua a konečně samotný věhlasný generál Yoshimitsu.

Pod generálem Yoshimitsuem, z mocné rodiny Minamoto, která v roce založila silný Kamakurský šógunát, byly tradiční techniky Aiki dále vylepšeny a poprvé systematicky uspořádány. Vycházejíce z Yoshimitsuova systému, jeho syn Minamoto Yoshikyo přidal techniky, které mohou být použity proti útočníkům s dlouhými odachi i krátkými meči kodachi.

Pro tréninkové účely nechal své válečníky bojovat neozbrojené proti mistrům meče a také proti útočníkům s naginatou a jinými zbraněmi rozdílných délek. Skrze tento výcvik se bojovníci naučili důkladně a rychle pozorovat okolí a protivníka, také vylepšili svou koordinaci mysl-tělo, stejně jako schopnost přesně posuzovat vzdálenosti a rychle uhýbat z dráhy útoku, technika, která byla do jisté míry samozřejmostí již za Tsunemota.

Yoshikyo byl povolán k ochraně provincie Kai dnešní prefektura Yamanashi. Od toho okamžiku přibližně přelom Tehdy se větev rodiny Takeda usadila v Aizu a vytvořila novou větev bojových umění, která stejně jako původní větev genryuexistuje dodnes.

Okolo roku bylo vědění školy Takeda předáno devátému synovi Nobutory, Nobutomovi, nikoli prvorozenému Shingenovi, který svého otce v roce svrhnul a vyhnal.

Nobutomo předal školu svému synovi jménem Katsuchiyo, který se přestěhoval ke klanu Kuroda v Echizenu dnešní prefektura Fukuokakde v tajnosti trénoval své nástupce v umění Aiki. Tím se velkou mírou zasloužil o zachování původní linie genryu stylu Takeda až do dnešních dnů.