Souprava na potlačení osmózy


Stopkor I - Přípravek pro potlačení tvorby inkrustů a korozivních pochodů Stopkor I je přípravek určený k dávkování do studené vody určené k přípravě teplé vody za účelem snížení korozních pochodů na vnitřních stěnách kovových potrubí, ohřívačů a ke snížení množství inkrustů na těchto plochách. Stopkor I je alkalický roztok polykřemičitanů a polyfosforečnanů. Svou alkalickou složkou z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý, svou polyfosforečnanovou složkou působí jako blokátor anod mikročlánků elektrochemické koroze a svou polykřemičitanovou složkou působí jako typický povlakový inhibitor koroze. Souhrným působením uvedených složek Stopkoru I a jeho přesným dávkováním do studené vody, určené pro výrobu teplé vody, doplňované do systému, je dosahováno žádoucích účinků, tj.

PVD - polovypálený dolomit Polovypálený dolomit PVD je určen na odkyselení studené vody před jejím ohřevem na teplou vodu. Vyrábí se pálením vytěženého dolomitu po předběžném třídění až do ztráty CO2 vázaného na MgO. Použití polovypáleného dolomitu na úpravu vody při dodržování základních bezpečnostních opatření a hygienických zásad není nebezpečné.

souprava na potlačení osmózy

Polovypálený dolomit se dodává v zrnitosti mm, má bílou barvu a je bez zápachu. Úprava pomocí polovypáleného dolomitu je jednoduchý, efektivní a ekonomický způsob zabránění koroze zařízení na přípravu teplé vody a potrubí na jeho distribuci. Upravovaná voda je vedena do tlakové nádoby na vrstvu polovypáleného dolomitu.

název krému na vrásky

Úprava vody je založena na schopnosti zrn odkyselovací hmoty reagovat s volným CO2. Tím se navozují příznivé podmínky k částečnému odželeznění vody. Odkyselením vody se potlačuje v soustavě rozvodu teplé vody koroze způsobená rozpuštěným Souprava na potlačení osmózy, tzn.

politolog, jak se ho zbavit štěnice domácí, jak se zbavit

Takto upravená voda se po ohřevu blíží vápenatouhličitanové rovnováze. S ohledem na tyto skutečnosti se filtrační lože PVD musí doplňovat.

Juwel Akvarium - Proudění vody v akváriu