Kód života proti stárnutí. Malý krůček k lidské nesmrtelnosti: Vědci výrazně prodloužili život červů | Prima Zoom


Je možné, že v budoucnu by se dal využít ke kód života proti stárnutí nebo úplnému vypnutí procesu stárnutí.

Malý krůček k lidské nesmrtelnosti: Vědci výrazně prodloužili život červů Stačila jednoduchá genetická mutace. Jsme na stopě nesmrtelnosti? Můžeme se jednou opravdu dopracovat k nesmrtelnosti? Není divu, že je stárnutí od nepaměti středem zájmu velkých myslitelů. Mimo věčného života by nalezení způsobů, jak postupný proces alespoň oddálit, přispělo k omezení mnoha nemocí.

Bude to ale trvat ještě dlouho. Hlavní neduhy spojené se stářím jsou různé druhy rakoviny nebo neurodegenerativních poruch typu Alzheimerovy nemoci. Obojí je do značné míry způsobeno stavem DNA, který se s věkem zhoršuje. Genetický kód v našich buňkách se totiž musí neustále kopírovat a opravovat.

Stárnutí je smrtelné. Prozatím. Budeme žít navždy?

Během kopírování i oprav vznikají chyby. Chyby způsobují nemoci.

V současnosti nemáme žádný způsob, jak to udělat. Biochemici Lata Balakrishnanová a Robert Bambara z Rochesterské univerzity však přišli s objevem, který by časem mohl odstranění nebo aspoň snížení počtu chyb umožnit.

Kopírování i opravy DNA se dějí dvěma cestami.

kód života proti stárnutí

Jedna je přesná, ale pomalá a náročná na spotřebu energie. Druhá je rychlá a ekonomická, ale s přesností už je to horší. Balakrishnanová a Bambara tvrdí, že našli přepínač, určující, kterou z cest bude buňka se svojí DNA zacházet.

kód života proti stárnutí pleťové krémy proti stárnutí s peptidy

To by kód života proti stárnutí v budoucnosti prodloužit lidský život, protože bychom mohli poslat svoji DNA přesnou cestou a nástup nemocí spojených se stářím oddálit.

Přepínač se jmenuje acetylace.

kód života proti stárnutí

Znamená to označkování DNA pomocí útvaru odvozeného od kyseliny octové složeného ze dvou atomů uhlíku, jednoho kyslíku a tří vodíků. Lidské tělo je vyrobené z bílkovin.

Američan korejského původu, fyzik a vynálezce už přesáhl padesátku. I v lepším případě má polovinu života za sebou.

Bílkoviny musí mít přesnou strukturu, aby dělaly, co dělat mají. Většina z nich žije jen krátce a musí se neustále obnovovat. Návod na výrobu bílkovin je zapsaný v DNA.

Malý krůček k lidské nesmrtelnosti: Vědci výrazně prodloužili život červů

Všechnu DNA, podle které se kód života proti stárnutí bílkoviny, zpracovávají buňky přesnou cestou. Většina DNA ale k produkci bílkovin neslouží. Zachází se s ní rychlou, méně přesnou cestou.

jak se zbavit otoku akné

To ale neznamená, že by nebyla důležitá. Naopak, může sloužit i k řízení buňky a rozhodovat, jestli se buňka vzbouří proti zbytku těla a stane se buňkou rakovinnou. První preparáty do 25 let Než Balakrishnanová a Bambara zveřejnili svoje výsledky, nikdo nevěděl, co rozhoduje o tom, jestli se DNA pustí přesnou nebo nepřesnou drahou.

Vědci jsou na stopě léku proti stárnutí

Objev přepínače v sobě skrývá zárodek možnosti, že bychom někdy mohli nasměrovat na přesnější cestu větší podíl své DNA, ne-li všechnu.

Nesmrtelnost by nám to nepřineslo, ale život by to prodloužit mohlo, nemluvě od osvobození od nemocí stáří. Místo boje s rakovinou bychom jí předcházeli. Žili bychom déle a byli až do smrti zdraví. Vědci zatím zkoumají mechanizmus acetylace DNA na kulturách lidských buněk a buněk pivních kvasinek. Než mu porozumí, čeká je ještě spousta práce. Biochemička je ale optimistická.

Nový lék proti stárnutí může prodloužit život do 120 let

Myslí si, že by se první léčebné postupy, které budou lidem pomáhat žít déle a zdravěji, mohly vynořit do pětadvaceti let. Proč stárneme? Lidskou snahu uniknout stárnutí a smrti komplikuje skutečnost, že podstatu prvního procesu dosud přesně neznáme. Existuje mnoho teorií, mezi kterými se vědci ještě nerozhodli.

kód života proti stárnutí obličejové vrásky pod očima recenze

Nejznámější jsou tři. Vlivná skupina vědců věří, že se v tělech živých organizmů časem hromadí velmi reaktivní částice, takzvané volné radikály.

Autor článku

Jsou to atomy nebo molekuly, které mají nějaký volný nespárovaný elektron. Volné radikály ničí struktury uvnitř buněk. Kdybychom se jich dokázali zbavit, stárnutí by nám nehrozilo. Čtěte dále: Šťastný jako důchodce Podle jiné teorie můžou za stárnutí koncové úseky chromosomů, označované jako telomery.

Rádi bychom vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby přípravy nabídek, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Telomery se s dělením buněk zkracují. Jsou-li moc krátké, spustí se v buňce mechanizmus, který brání jejímu dalšímu dělení. V mnoha tkáních lidského těla, například v kostní dřeni, je potřeba nových buněk celoživotní. Neschopnost dělení znamená časem smrt.

Odebírejte náš newsletter

Existuje však enzym, který dokáže konce telomer nahradit. Bohužel je ve většině buněk vypnutý. Pokud by se ho vývojovým biologům podařilo zapnout, aniž by to způsobilo jiné potíže, je možné, že bychom získali nesmrtelnost. Současné znalosti fungování živých organizmů na to však ani zdaleka nestačí.

Vědci vytvořili efektivní preparát proti stárnutí

Smrt a rozmnožování Telomerová teorie i teorie volných radikálů však vysvětlují spíš, jak stárneme, než proč stárneme. Živé bytosti jsou přizpůsobivé. Kdyby bylo z hlediska přírodního výběru výhodné stát se nesmrtelným, asi bychom nesmrtelní byli.