Bhagavadgíta, jak se toho zbavit


OTRS ticketnepřeložené výrazy vysvětleny v redakčních poznámkách 5. Vylož mi jasně, která z těchto dvou je lepší?

Bhagavad-gita PDF

Kršna vysvětluje: jak zřeknutí se činnosti, tak i činnost v józe vedou k osvobození. Ale z těchto dvou je činnost v józe nadřazená, zřeknutí se činnosti. Věz, že ten kdo nezná touhu ani nenávist je osvobozen a lehce se zbaví všech protikladů a pout, ó silnoruký, ten opravdu obětoval sama sebe.

Moudrý, který poznal pravdu ví, že realizací jedné sklidí plody obou. To, čeho lze dosáhne v sánkhje, je možné dosáhnout i v józe.

Informace o stránce

Ti, kdo vidí, že sánkhja a jóga jsou totožné cesty, poznali pravdu. Sebeobětování není možné dosáhnout bez jógy, ó silnoruký, avšak světec, který zraje v józe rychle splyne s brahman.

vrásek na čele za 20 let

Ten, kdo splynul s bytím zná pravdu a ví, že nic nekonám; zrakem, sluchem, hmatem, nejím, nespím ani nedýchám. Když mluvím, dávám či přijímám, otevírám či zavírám oči, jenom mé smysly se dotýkají svých objektů; zrovna tak, jako se lotosový list dotýká vody.

  1. Proti stárnutí rozdíl
  2. Vzneseny pravil: Zatimco pronasis ucena slova, narikas nad necim, co neni hodno zarmutku.
  3. Bhagavadgita taková, jaka je - Kapitola 6 cast 1
  4. Bhagavadgita taková, jaka je - Kapitola 2 cast 1
  5. Bhagavad-gita PDF

Ten kdo není poután činností obětuje činnost brahman aniž by vznikl hřích. Jenom jógín jedná tělem, myslí, intelektem a smysly bez pout a pro očistu sama sebe. Člověk sjednocený nečeká na plody své činnosti a dosahuje blaženosti.

Learn BhagavadGita with Narration of Meanings - Chapter 4

Avšak člověk rozháraný, toužící po plodech činnosti je poután. Prabhuh [red 3] nestvořil činnost ani její plody ani nespojuje činnost s plody činů, ale podstata stvoření vede k činnosti.

Bhagavadgíta/Činnost v oddanosti

Vibhuh [red 4] neovlivňuje zásluhy ani provinění. Je to klam nevědomosti, který zahaluje živým bytostem poznání pravdy.

Bhagavadgíta, jak se toho zbavit proti stárnutí intervencija

Ale ti jejichž nevědomost je zničena poznáním sama sebe, těm se jeví toto poznání neprojeveného param jako východ slunce. Ti, jejichž vědomí splynulo s tat, jejichž jásno je tat, kdo jsou oddáni tat, jejichž neprojevený cíl je tat jsou tímto poznáním zbaveni klamu a tento klam se již nikdy nevrátí.

Account Options

Panditáh [red 5] vnímají jedno a totéž ve všem, v učeném a pokorném jak se toho zbavit, v krávě, ve slonovi, ve psu nebo v šudrovi [red 6]. Dokonce i znovuzrození překonali ti, jejichž mysl je ztišena, ti jak se toho zbavit ve všem všudypřítomného brahman a splynuli s brahman. Ten, jehož mysl není vázána vnějšími vjemy, zažívá štěstí v mysli a jeho mysl splyne v nekonečném štěstí s brahman.

krém proti stárnutí sinnvoll anglicky

Všechny radosti zrozené ze smyslových vjemů způsobují jenom bolest protože začínají a končí, ó synu Kaunté [red 7]. Těmi se moudrý člověk netěší.

Navigační menu

Ten, kdo dokáže odolat podnětům zrozených z tužeb a hněvu, ten jak se toho zbavit jógín a skutečně šťastný člověk, protože je schopný dokonce již v tomto těle osvobodit sama sebe.

Ten, kdo nachází štěstí uvnitř, ten, kdo se raduje uvnitř, a také ten, kdo hledá světlo uvnitř, ten je jógín a splynul s brahman. Světci, kteří zničili hříchy, kteří sjednotili protiklady, kteří ovládli mysl a kteří přejí dobro všem bytostem, ti našli věčné jak se toho zbavit v brahma.

Vzneseny pravil: Pravy sannjasi a jogin je ten, kdo nelpi na plodech sveho jednani a kona ciny, ktere je treba vykonat, a nikoliv ten, kdo nezazehne ohen a je necinny.

Ti, asketi jatiskteří obětovali sama sebe, kteří se zbavili tužeb a hněvu, kteří ovládli mysl a jsou sjednoceni s její neprojevenou podstatou, ti našli věčné osvobození v brahman. Ten kdo jak se toho zbavit zbavil kontaktu se vnějškem, pohled upřený do středu mezi oči, výdech a vdech vyrovnaný a plynoucí nosem, ten, kdo obětoval sama sebe, kdo ovládl smysly, mysl a intelekt, kdo se zbavil tužeb, strachu a hněvu a pro kterého je osvícení mokša nejvyšším cílem, ten je jak se toho zbavit osvobozen.

Ten kdo mě poznal ví, že já jsem velký íšvara všech světů, cílem odříkání a sebeobětování jak se toho zbavit přítel všech bytostí. Poznání mě je zření nejvyššího blaha.

Zde končí pátý zpěv nazvaný: Činnost v oddanosti Redakční poznámky Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí. Poznámky vysvětlují nepřeložené sanskrtské výrazy v textu. Vliv této filosofické školy je znatelný jak v pozdější védántské filosofii, tak i ve filosofii jógi. Základní myšlenkou této filosofie je pohled na svět, který je složený s puruša kosmický duch a prakrti prvotní hmotná substance.

Sánkhja považuje znalost objektu za neúplný bez znalosti jeho součástí.