Bakhta žít suisse proti stárnutí, prosinec - Sri Sri Radha Govinda Mandir


prosinec 2009 - Sri Sri Radha Govinda Mandir

Jednou za Brahmova dne - ve výjimečné Kali-juze - přicházíKrišna zakusit náladu Rádhárání, pochopit povahu Jejíhovnitřního prahnutí po Krišnovi a způsob, jakým dokáževychutnávat Krišnovu sladkost a potěšení z toho plynoucí. Čí vedení bychom měli následovat? Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta SarasvatíNikomu, kdo se snaží stavětpřekážky do cesty požitkuŠrí Krišny, není dovolenovstoupit do Jeho království.

Protobychom neměli tyto lidi následovat. Ne každému dovolíme, aby se stalnaším pánem, či aby si nás poddal. Pouze Pán Višnu a Jeho služebníci nadnámi smějí stanovit svoji nadvládu.

Dovolíme-li komukoliv, kromě PánaVišnua a Vaišnavů, aby si nás pod záminkou velkodušnostipodmanil, či stavíme-li Gurua a Krišnu na stejnou úroveňs ostatními, potom si musíme uvědomit, že jsme se jiždostali pod nadvládu máji. Měli bychom se zbavit myšlenkyna takzvané neosobní osvobození.

Osvobození v podoběsplynutí s brahmanem je tím největším přestupkem. Májávádíni se dopouštějí přestupků vůči Pánovýmlotosovým chodidlům.

Nejsou schopni zpívat Krišnovosvaté jméno.

bakhta žít suisse proti stárnutí

Svým domýšlivým zpíváním probodávajíKrišnovo tělo jako blesk. Pouhá mentální spekulace, či suchéargumenty se nikdy nemohou stát naším bakhta žít suisse proti stárnutí. Pouhýmargumentováním se k žádnému cíli nedobereme. S pomocí1 argumentů nelze pochopit předmět, nacházející nad úrovníjejich dosahu. Abychom poznali Pána Hariho je tedy nutnévzdát se metody argumentace a přijmout útočiště u Pánovaoddaného.

prosinec 2009 - Sri Sri Radha Govinda Mandir

Nejen, že bychom se neměli stát materialisty, aleani bychom neměli následovat v jejich stopách. Snažte si udržovat od Ní i od Její skupinyuctivý odstup. Do tohoto mravenci nápravu zbavit se nežeňte.

Není tonic levného. Maháprabhu projevoval Svoje extatické pocity,vyvolané hlubokým transem, ve kterém zažíval vradža-lílu.

Sahadžiové se snaží imitovat tyto věci svou hmotnou myslí;vlastní představivostí se snaží proniknout do této líly. To jevšak nemožné. Jakákoliv imitace vede pouze k přestupkům.

И с тех пор, когда я пытаюсь просто намекнуть, _просто намекнуть_, что очаровательная крошка Мария _могла быть_ отчасти виновной в случившемся, все заявляют мне, что я "необъективна" и "слепо верю - Мария превосходно сыграла свою роль, - продолжала Наи с нескрываемой горечью в голосе. - Потом уж только она призналась, что по собственной воле целовалась с Галилеем ("Не впервые, уже случалось", - сказала она).

Tyto přestupky zaznamenávají zkoušející z vyšších sfér,2 kteří následně udělí razítkodiskvalifikace: imitátor -zločinný a nezpůsobilý. Imitování se obrátí protinám a zabrání našemubudoucímu pokroku.

bakhta žít suisse proti stárnutí

Musíme být velmi opatrní,abychom se nedopustilipřestupků, aparádh. Je lepšíbýt čerstvě zasvěcenýmnováčkem, nežli mítzáznam v trestním rejstříku. Při hledání nejvyššího cílenašeho věčného životamusíme být velmi opatrní.

Náš Guru Mahárádža, ŠrílaBhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura, nás před tímto obzvláštěvaroval a probouzel v nás pouto k linii výlučné oddanosti. Maháprabhu rozdával to, co co prožíval ve Svémnejhlubším transu. Musíme být ale připraveni za to zaplatita z tohoto důvodu přišel náš Guru Mahárádža. Pújala rágapátha— nespěchej.

  • Начиная анализы, мы решили ничего не говорить Бенджи о намерениях октопауков.

  • Jak se zbavit ucpaného nosu
  • А я и не знала, что ты у нас такой мохнатый.

  • Studie proti melatoninu proti stárnutí
  • Спросил Бенджи на прошлой неделе.

  • Mazová hyperplazie, jak se zbavit

Jen blázni se ženou tam, kam se anděléobávají vstoupit. Tento druh zážitku je pouze pro bytostis nejvýše vyvinutým vědomím. To je to nejvyšší.

Musímepostupovat krok za krokem. Přeskočíme-li bakhta žít suisse proti stárnutí krok,ocitneme se nikde.

anti stárnutí paula Begoun beautypedia

Když si budeme vědomi každého kroku, automatickynás to povede správným směrem. Nikdy se nesnažte příliš3 spěchat. Spíše se snažte držet zpět.